Forutsetning for at lønnskjøringen kan starte er at eventuelle variable transaksjoner er lagt inn (dette kan selvsagt gjøres senere også, men greit å ha det på plass først).

 1. Gå til Lønn -> Periodisk -> Lønnskjøring
 2. Opprett ny (ctrl+n)
 3. Legg inn Beskrivelse, Avregningsgruppe og datoer (normalt anbefales det her å sette alle datoer til datoen lønnen skal utbetales). Det som uansett er viktig å merke seg er at man IKKE kan kjøre en vanlig lønn på samme periode på samme ansatte mer enn én gang. Når du har lagt inn opplysningene klikker du på Jobbliste


 4. For å kjøre lønnsberegning markerer du alle og klikker på knappen 'Beregn'
 5. Status skal nå bli 'Ok' på alle linjer

 6. Marker alle linjer og klikk på Lønnsslipp -> Lønnsslipp og deretter Ok. Standard verdi her er at lønnslipper IKKE blir sendt til mottaker, det er alltid lurt å sjekke før utsendelse. Når du er klar til å sende setter du kryss for de to markerte boksene


 7. Kontroller alle lønnslipper, eventuelt korrigere og kjør lønnslipper på nytt med kryss for at de skal sendes og skjule personnummer

 8. Slippene legges nå klar for sending, i neste bilde klikker du på 'Avsend batch'
  D58T8nJOjGcWm5lPVKMbCtsoFeNPoYIACA.png

 9. Skriv ut lønnsbilaget ved å markere alle linjer og klikke på Finansposteringsliste


 10. I neste bilde klikker du på Velg for å avgrense hva utskriften skal inneholde
 11. Klikk på arkfanen Sortering
 12. Legg til linje og velg at det skal sorteres på 'Konto' og kryss av for 'Gruppetotaler'

 13. Gå deretter på arkfanen 'Utskriftsalternativer'
 14. Kryss av for 'Bare skriv ut totaler' og 'Skriv ut samlet sum'
 15. Klikk Ok og Ok igjen, og du skal få opp rapporten
 16. Neste gang du skal gjøre dette kan du her velge 'Tidligere brukt spørring' så husker systemet valgene du har gjort

 17. Neste trinn er å ta ut listen som viser hva som skal utbetales, dette gjør du ved å klikke på knappen Overføringsliste og velge riktig lønnskjøringnr og overføringskode 'Nettolønn' og klikke Ok.

 18. Da er lønnskjøringen ferdig, og du kan klikke på Oppdater og deretter Ok, lønnskjøringen blir da lukket og økonomijournal blir opprettet. Husk å postere økonomijournalen (Økonomi -> Journaler -> Økonomijournal) dersom ikke automatisk postering er aktivert.


 19. Lønnen kan nå remitteres, du finner egen beskrivelse på dette her, Remittering av lønn