Opprette underprosjekter

For å kunne fakturere under prosjekter via hovedprosjekt så må du først ha et hovedprosjekt. Alle prosjekter kan ha underprosjekter, det er ingen krav som må oppfylles når du oppretter hovedprosjektet. Det man må tenke på når man oppretter hovedprosjektet er antall underprosjekter. Antall underprosjekter bestemmes av feltet format når man oppretter hovedprosjektet:Antall # bestemmer hvor mange siffer det er i underprosjektnummeret og dette kan ikke endres etter at underprosjektet er opprettet. Når du skal opprette underprosjekt stå på hovedprosjektet og klikk på knappen gå til underprosjekter:Da får du opp et nytt vindu med de underprosjektene som hører til det hovedprosjektet. Er det ikke underprosjekter er lista tom. Man oppretter underprosjekt i dette bilde på samme måte som i den vanlige prosjektoversikten ctrl-n eller ved å klikke på det hvite arket. Det som er viktig når du oppretter underprosjektet er å sette inn prosjektkontrakten fra hovedprosjektet, det er prosjektkontrakten som gjør at man kan fakturere flere prosjekter sammen.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.