Legge inn Utleggstrekk/påleggstrekk

Utleggstrekk/påleggstrekk legges på den ansatte under 


Lønn- Fellesskjermbilder- Lønn medarbeider 


MAmvzDrwDzZsi2tU8iYm4YeeO7tayBWQKA.png


Marker den ansatte du skal legge inn Utleggstrekk/påleggstrekk


Trykk på knappen Registreringer - Restanser og lånwHMkx8jsMb3p_vVoIMvdepiO_U3OIvwDow.pngTwYFVpb39AJvUXtwjENAQtYKpBfzed6uww.png1. Fyll ut opplysninger : 


Fra og til dato 

Restanse og lån kode ( utlegsnummer/referanse utlegg )

Rekkefølge ( hvis flere utleggstrekk )


2: 


Fyll inn opplysninger 


Opprinnelig beløp , fast beløp osv 


3. Høyreklikk gå til hovedtabellskjema 


Opprett Kreditor , hvis fast KID , velg referansetype KID nummer .


4. Legge inn kid nummer 5.  Legg inn lønnsart kode  for type trekk . 


Eventuelt legg inn avdeling , kostsenter hvis dere benytter dette . 


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.