Utskrift av tellejournal for telling


Forutsetter at tellejornalen er opprettet

  1. Velg ønsket telle journal
  2. Klikk på Skriv ut-->Opptellings liste

    DLgSDRAxBx-SbtQRDY9lbXisO9-e5utk7w.png


  3. Denne kan da fylles inn for registrering i AX manuelt

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.