Utskrift av tellejournal for bruk ved tellingForutsetter at tellejournalen er opprettet.

  1. Velg ønsket tellejournal
  2. Klikk på Skriv ut ->Opptellingsliste

    DLgSDRAxBx-SbtQRDY9lbXisO9-e5utk7w.png


  3. Denne kan da fylles inn for registrering i AX manuelt.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.