Hvordan legge til bilagsfelt i journal overiskt

Dette viser hvordan man kan legger til bilags feltet i journal oversiktem. (Fremgangsmåten kan benyttes på andre felter og i andre oversikter)


 1. Høyreklikk på en kolonne i oversikten
 2. Velg oppsett

  xGmImkdeK9Bq9nUlFZHEYG3lTF-wl_Zegw.png


 3. Velg legg til Felt

  oRiCtOMO5nbgVM2ut92PdLUNksjH_a6-Mg.png


 4. Finn frem ønsket felt i listen(Normalt sett øverste tabell) ved å klikke på pluss

  kDuDhYwhIisuITon4ozTZ0q2adxA1gwZHg.png
 5. Merk felt og klikk felt, gjenta om det er flere felt man ønsker å legge i oversikten. 

 6. Når man er ferdig lukk ved å klikke på kryss Først i listen og så i Bruker oppsettet

 7. Bilag vises da i oversikten

  ConPvnaQcUnx1v9mXZPdL_AD5bwOo9lNkA.png

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.