Legge til ansatte i felles kalender

 1. Gå til kalender
 2. Høyre klikk på kalenderen og velg egenskaper

  Xb0f-lAGikj5nVnkjjhmXSkNjSVszHnyXg.png

 3. Klikk på Tillatelser

  tL3iwtSzOvey5WgenBKSVlj-IjqM613NPQ.png


 4. Klikk på legg ti og velg de anstatt
  JAi3ftaG0-vvsBTAfU0PkBFBtcRlz9vdcg.png

 5. Ender tilgangs type til øsnket nivå, normalt sett redakttr om man skal kunne legge til avtaler)

  _NK2tR8iLk7JftFywjnbj4tZHq_Z0rHg1Q.png


 6. Klikk Bruk, så OK

 7. Da kan de ansatte hente frem delt kalender som vanligDid you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.