Hvordan slette database

NB: Husk å kjøre en synk på før dette gjøres
 1. Gå inn på instillinger

  _FkXdPsiZMPSBrvIO-yUfie6whiWFscCAg.png


 2. Velg Verktøy

  Rz3aETWeMg5ztlaDP136c_2gzMM_1BQVjw.png


 3. Klikk på slette database

  hzqWEiXjIRtqp7riejaRoLA84c0SetNgyg.png

 4. Database slettes og applikasjonen avsluttes. 

 5. Start opp igjen og synkroniser på nytt

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.