Avskriving anleggsmidler

Dette beskriver hvordan man får AX til å foreslå avskrivinger basert på anleggsmidler som er lagt inn.

 1. Gå inn på Økonomi - Journaler - Anleggsmidler
 2. Opprett ny journal og klikk på Linjer
 3. Velg Forslag
 4. Velg Avskrivingsforslag

  2016-11-09_11-49-38.jpg


 5. Sett Til dato, normalt sett siste dato for året det skal avskrives på. Merk at man her kan klikke på Velg for å gjøre et utvalg på spesifikke anleggsmidler dersom det er ønskelig

  blob1478688725773.png


 6. AX henter da inn forslaget i journalen, kontroller at det er riktig og eventuelt legg på Transaksjonstekst dersom det er ønskelig før du posterer

  blob1478688806652.png


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.