Aktivere anleggsmiddel som allerede er bokført

Dette beskriver hvordan man registrerer anleggsmiddel som allerede er bokført, altså at det ikke er gjort riktig i utgangspunktet ved å føre anskaffelsen mot anleggsmiddel men direkte i hovedbok.


  1. Gå på Økonomi - Journaler - Anleggsmidler
  2. Opprett en ny journal og på Linjer
  3. Legg inn dato for anskaffelsen, normalt lik fakturadato
  4. Velg riktig anleggsmiddel
  5. Legg inn anskaffelsesverdi (eks mva)
  6. Velg motkonto tilsvarende posteringsprofilen på anleggsmiddelet. Bokføringen i dette tilfellet blir da debet og kredit på konto 1250 ettersom selve anskaffelsen er ført tidligere
  7. Poster - Poster

    2016-11-09_11-43-29.jpg


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.