Rekvirere skattekort

 1. Gå på Lønn -> Periodisk -> Elektroniske skattekort -> Skattekortrekvisisjon NO
 2. Velg om dette er første henting og hvem du ønsker å hente skattekort for
 3. 'Hvem ønsker du skattekort for?': Velg 'Jeg legger ved fil og får tilbake både nye og endrede skattekort'.
 4. 'Endringer': Velg 'Siden siste forespørsel'.
 5. Velg å sende med det samme.
 6. Merke for 'Send til arkiv'.
 7. Legg inn personnummer/Bruker Id i Altinn og passord
 8. Legg inn Firma system ID passord (dette settes opp inne i Altinn)
  Altinn Inne på Altinn - profiler, roller og rettigheter, er det et felt som heter innloggingsinformasjon. 
  Der må man trykke Endre passord og lage et nytt. Det er dette passordet som brukes når datasystemer logger på + Firma system ID.
 9. Klikk 'Få PIN kode', kode blir da tilsendt på SMS
 10. Legg inn PIN koden du mottok
 11. Klikk på OK for å sende meldingen til Altinn
Hent deretter skattekort på følgende måte.

 1. Gå på Lønn -> Periodisk -> Elektroniske skattekort -> Importer fra Altinn
 2. Legg inn Bruker Id og passord
 3. Legg inn Firma system ID og passord
 4. Klikk på Få PIN kode
 5. Legg inn mottatt PIN kode
 6. Klikk på Hent oversikt for å laste ned meldinger fra Altinn

  2016-11-08_05-22-43.png


 7. Klikk på arkfane Oversikt for å se oversikt over meldinger som er lastet ned.

 8. Marker meldingen du vil hente inn og klikk på Hent innhold. Du vil nå få opp melding som sier noe om hva som er hentet inn.

  blob1478579334707.png


 9. Når listen over skattekort vises, trykker du på Importer for å lese inn endringene.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.