Opprette nytt anleggsmiddel

Før du kan kontere på et anleggsmiddel må det opprettes i AX.

NB! Dette krever at grunnoppsett i AX er gjort, dersom det ikke er på plass ta kontakt med support for å få gjort dette.


 1. Gå på Økonomi - Fellesskjermbilder - Anleggsmiddeldetaljer
 2. Opprett ny (ctrl+n)
 3. Velg anleggsmiddelgruppe (normalt "standard"), nummer kommer automatisk, og legg inn navn på anleggsmidlet

  blob1477906862788.png


 4. Klikk på knappen Verdimodeller

 5. Opprett ny (ctrl+n)

 6. Velg verdimodell (normalt "standard")

 7. Velg startdato for avskriving, normalt fakturadato

 8. Velg levetid i år, nedskrivingsperioder (måneder) blir automatisk beregnet

 9. Velg Posteringsprofil (her kan du lese om hvordan disse opprettes)

  blob1477906984516.png


Anleggsmidlet er nå opprettet og kan benyttes i journaler i AX.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.