Posteringsprofiler for anleggsmidler

Posteringsprofil styrer hvordan konteringen styres ved bruk av anleggsmidler. Man må opprette flere profiler dersom man ønsker forskjellige konteringer på for eksempel biler, inventar, hardware osv. Posteringsprofilen velges per anleggsmiddel ved opprettelse av anleggsmidlet.


 1. Gå inn på Økonomi - Oppsett - Anleggsmidler - Posteringsprofiler
 2. Legg inn ny oppføring (ctrl+n)
 3. Legge inn identifikasjon, god praksis her er å angi balansekontoen som benyttes samt en beskrivelse

  blob1477906361127.png


 4. Klikk på arkfanen Finanskontoer for å sette opp kontering på de forskjellige hendelsene som kan brukes på anleggsmidler, disse brukes senere i journal for anleggsmidler

 5. Velg Anskaffelse og legg inn konteringen som skal benyttes ved anskaffelse, for eksempel:

  blob1477906456654.png


 6. Velg Avskriving og legg inn kontering for avskriving, merk at det her også benyttes motkonto som da er resultatkontoen i regnskapet:

  blob1477906511255.png


Disse to er minimum for å benytte anleggsmidler, og i stor grad også tilstrekkelig.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.