Lagerstyring -> Journaler -> Vareopptelling -> Opptelling og klikk på Opprett ny og kryss av for Lager og OkI journalen klikker du på Opprett -> Beholdning. For å velge hvilket lager du skal telle, klikker du på Velg og velger riktig lager og deretter OK. Pass på at Maks antall linjer har 5-6 9-tall slik at det ikke går i taket, klikk så OK og AX henter inn det som systemet mener du har på lager.Om ønskelig kan denne skrives ut for bruk ved telling. 


Gå til Journal-oversikten (X ut eller trykk Esc).

Velg Skriv ut ->Opptellingsliste

grpXk4Y9wdyDxsS2v-yKEji_--I_x9NlfQ.pngHuk av for om du ønsker å ha med dagens beholdning eller ikke.


XNyqzBVQZwFec4O4pb0k-9sg5Uj_TTVGxg.png

Trykk OK. Listen vil se omtrent slik ut (Her med beholdningstall).


a1bH_yP6r74TfBMI0Qw3g1jk7Q0CHIperg.png