Opprette opptellings journal

Lagerstyring - Journaler - Vareopptelling - Opptelling og klikk på Opprett ny og kryss av for Lager og OkI journalen klikker du på Opprett - Beholdning. For å velge hvilket lager du skal telle klikker du på Velg og velger riktig lager og deretter ok. Pass på at Maks antall linjer har 5-6 9-tall slik at det ikke går i taket, klikk så Ok og AX henter inn det som systemet mener du har på lagerOm ønskelig kan denne skrives ut for telling. 


Gå til Journal oversikten

Velg Skriv ut-->Opptellingsliste

grpXk4Y9wdyDxsS2v-yKEji_--I_x9NlfQ.png


Huk av for om du ønsker å ha med dagens beholdning eller ikke

XNyqzBVQZwFec4O4pb0k-9sg5Uj_TTVGxg.png

Trykk ok. 


LIsten ser da noe slik ut(Her med beholdnings tall)

a1bH_yP6r74TfBMI0Qw3g1jk7Q0CHIperg.png


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.