Forberedelser

 1. Sørg for at alle efaktura er postert.
 2. Rydd opp i åpne bestillinger. Elkonor support kan bistå med å rydde i åpne bestillinger, bare husk å meld inn dette i litt god tid i forveien.
 3. Kjør omberegning av lager på dato for varetelling (Lagerstyring - Periodisk - Lukking og justering)
 4. Ta ut lagerrapport på dato for varetelling.


NB: Det er viktig at det ikke posteres eller gjøres lager transaksjoner før alle tellinger er ferdig og avklart. 

NB: Det er anbefalt å kun telle ett lager om gangen.

NB: De som ikke har lagerstyring, nullstiller lagrene.


Tellingene skal ha dato i inneværende år, senest 31.12


Alternativ 1: Telling for de som har lagerstyring og vil registrere i AX - video på vår Youtube kanal her


Registrering av tellingen:

 1. Lagerstyring - Periodisk - Navicom bransjeløsninger - "Fjern opptelling startet", "Ok". Dette skal gjøres før opprettelse av hver tellejournal. Dette fordi når en vare legges inn i en tellejournal så blir den merket med at den er under telling og kan ikke legges inn i en til tellejournal, denne funksjonen fjerner denne sperringen.
 2. Opprett ny tellejournal, én journal per lager.
 3. Skriv ut telleliste om det er ønskelig.
 4. Da er det bare å gå gjennom listen og korrigere i feltet "Telt opp". Dersom det skulle være varer i listen som ikke er telt opp betyr jo det i praksis at varene ikke finnes på lager, det kan derfor være lurt å sortere etter kolonnen "Telt opp" slik at du får de uten antall samlet, markere dem og klikke på knappen "Nullstill beholdning" for å sette antallet i null.
 5. Når alle linjer er ferdig behandlet posteres journalen og du er klar til å opprette ny. Alternativt må du ikke postere journal før du oppretter, men uansett: husk at før du oppretter ny journal så må du kjøre Fjern opptelling startet igjen).


Etter at tellingen er ferdig:

 1. Kjør omberegning.
 2. Kjør ut lagerrapport og verifiser at verdiene ble riktig.
 3. Send ut varebeholdning til SpeedyCraft.
 4. Kjør lukking av lager.

Alternativ 2: Telling for de som ikke har lagerstyring og vil gjøre jobben selv - video på vår Youtube kanal her


Nullstilling av lager:

 1. Lagerstyring - Periodisk - Navicom bransjeløsninger - "Fjern opptelling startet", "Ok". Dette skal gjøres før opprettelse av hver tellejournal. Dette fordi når en vare legges inn i en tellejournal så blir den merket med at den er under telling og kan ikke legges inn i en til tellejournal, denne funksjonen fjerner denne sperringen.
 2. Opprett tellejournal, her kan du ta med alle lager i en og samme journal slik at du nullstiller beholdningen på alle lagre.
 3. Gå inn på linjene, marker alle og klikk på knappen nullstill beholdning. Antall settes da til samme som står i "Beholdning" med motsatt fortegn slik at summen blir 0.
 4. Poster journalen.
 5. For å kontrollere at nullstillingen ble riktig kjører du nå en omberegning og deretter tar ut lagerrapport.


Registrering av telling:

 1. Lagerstyring - Periodisk - Navicom bransjeløsninger - "Fjern opptelling startet", "Ok". Dette skal gjøres før opprettelse av hver tellejournal. Dette fordi når en vare legges inn i en tellejournal så blir den merket med at den er under telling og kan ikke legges inn i en til tellejournal, denne funksjonen fjerner denne sperringen.
 2. Opprett tellejournal (som er selve tellingen). NB: Én journal pr lager.
 3. Skriv ut telleliste dersom det er ønskelig.
 4. Gå gjennom listen og legg inn riktig antall i feltet "Talt opp".
 5. Når alle linjer er ferdig behandlet posteres journalen og du er klar til å opprette ny. Start fra punkt 1 igjen, og husk at det er viktig å kjøre funksjonen "Fjern opptelling startet" igjen slik at du fjerner låsingen på varer som allerede er talt.


Etter at tellingen er ferdig:

 1. Kjør omberegning.
 2. Kjør ut lagerrapport og verifiser at verdiene ble riktig.
 3. Send ut varebeholdning til SpeedyCraft.
 4. Kjør lukking av lager.

Alternativ 3: Telling for de som vil registrere i SpeedyCraft - video på vår youtube kanal her

Det er en forutsetning at profiler og styring på hvilke enheter som skal se lagerbeholdning er på plass før telling kan foretas samt at automatisk postering er slått av, er du usikker på dette kontakter du Elkonor support.


De som har lagerstyring, går rett til avsnittet 'Før tellingen'.

De som ikke har lagerstyring, nullstiller lagrene først:


Nullstilling av lager:

 1. Lagerstyring - Periodisk - Navicom bransjeløsninger - "Fjern opptelling startet", "Ok". Dette skal gjøres før opprettelse av hver tellejournal. Dette fordi når en vare legges inn i en tellejournal så blir den merket med at den er under telling og kan ikke legges inn i en til tellejournal, denne funksjonen fjerner denne sperringen.
 2. Opprett tellejournal, her kan du ta med alle lager i en og samme journal slik at du nullstiller beholdningen på alle lagre. 
 3. Gå inn på linjene, marker alle og klikk på knappen nullstill beholdning. Antall settes da til samme som står i "Beholdning" med motsatt fortegn slik at summen blir 0.
 4. Poster journalen.
 5. For å kontrollere at nullstillingen ble riktig kjører du nå en omberegning og deretter tar ut lagerrapport.


Før tellingen:


Fra SpeedyCraft - Periodisk - Til SpeedyCraft kjører du følgende jobber (dersom ønskelig kan Elkonor support gjøre dette for deg slik at det er klart til selve tellingen, bestill i så fall denne jobben i god tid):

 1. Varer (tar 6-8 timer)
 2. Varer per leverandør (tar 8-10 timer)
 3. Lagerbeholdninger (tar 1 time)


Registrering av tellingen:


 1. Utfør tellingen på SpeedyCraft
 2. Etter at importen fra SpeedyCraft er kjørt vil det ligge en opptellingsjournal under Lagerstyring-->Journaler-->Varetelling-->Opptelling
 3. Kontroller journalen(e) og poster. Her er det veldig viktig at det blir brukt riktig dato, og senest 31.12, datoen kan eventuelt lett endres ved å klikke på knappen "Velg ny transaksjonsdato".


Etter at tellingen er ferdig:

 1. Kjør omberegning.
 2. Kjør ut lagerrapport og verifiser at verdiene ble riktig.
 3. Kjør lukking av lager.

Alternativ 4: Telling for de som ønsker å gjøre minst mulig selv


Dette alternativet krever ingen forberedelse i hverken AX eller SpeedyCraft, du fyller ut vedlagte regneark "Tellejournal mal.xlsx" (alt må være utfylt) og sender til Elkonor support. Support vil da gjøre de nødvendige tiltakene i systemet for at det som ligger i regnearket er det som blir det faktiske telleresultatet.


Se også vår youtube kanal for demo videoer.