Kontroll at krysset for "Postere tellejournal" ikke er krysset av under SpeedyCraft - Oppsett - SpeedyCraft parametre