Send ut varebeholdning til SpeedyCraft slik at beholdningen der stemmer med AX, dette gjøres under SpeedyCraft - Periodisk - Til SpeedyCraft - Lagerbeholdninger. Viktig å merke at dette er en éngangsjobb, dersom man ønsker kontinuerlig synkronisering av lager fra AX til SC så må det settes opp som egen jobb av support. Her er det viktig å først kjøre ut alle beholdning FØR den satsvise jobben "Beholdning på SpeedyCraft" settes opp.