Man kan ta ut lagerrapport pr. lager.

Ta ut lagerrapport fra Lagerstyring -> Rapporter -> Status -> Lagerverdi -> Lagerverdi etter lagerdimensjon. 
Pass på at Per dato er riktig (ved varetelling 31.12.20xx) og at krysset for Lager er satt på.
Her kan man via Velg-knappen gjøre utvalg slik at man kan ut rapporten for ett og ett lager.

Ta vare på rapportene, lagre gjerne både i PDF og Excel for å kunne sammenligne med resultat etter at tellingen er ferdig.