Uttak av lagerrapport pr lagerdimensjon

Man kan ta ut lagerrapport pr. lager.

Ta ut lagerrapport fra Lagerstyring -> Rapporter -> Status -> Lagerverdi -> Lagerverdi etter lagerdimensjon. 
Pass på at Per dato er riktig (ved varetelling 31.12.20xx) og at krysset for Lager er satt på.
Her kan man via Velg-knappen gjøre utvalg slik at man kan ut rapporten for ett og ett lager.

Ta vare på rapportene, lagre gjerne både i PDF og Excel for å kunne sammenligne med resultat etter at tellingen er ferdig.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.