Uttak av lager rapport pr lagerdimmensjon

Ta ut lagerrapport fra Lagerstyring - Rapporter - Status - Lagerverdi - Lagerverdi etter lagerdimensjon. Pass på at krysset for Lager er satt på, at dato er riktig. Her kan du også via Velg-knappen gjøre utvalg slik at du kan ut rapporten for ett og ett lager


Ta vare på rapportene, gjerne skrive ut til Excel for å kunne sammenligne med resultat etter at tellingen er ferdig

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.