Efaktura utskrift

For å se hvordan en efaktura ser ut fra grossist gjør følgende  1. Finn ønsket efaktura ved å huke av disse feltene i efaktura oversikten
  2. Velg Skriv ut-->Faktura utskrift


  3. Velg hvor man vil skrive den ut ved å klikke på alternativer og trykk OK(intill 2 ganger)  4. Da får man ut en slik utskrift som er det samme som grunnlaget for efaktura. 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.