Godkjenning av faktura

Brukere som skal godkjenne faktura i Eye-share kommer direkte inn på oversikt som viser faktura som venter godkjenning, man kan eventuelt klikke på "Bilag til behandling" for å komme til oversikten.


 1. Dobbeltklikk på første faktura i visningen for å starte med godkjenningen
 2. Klikk på "Ny linje" nede til venstre for å angi kontering
 3. Velg Kontotype "Hovedbok" eller "Prosjekt"
 4. Angi enten hovedbokskonto eller prosjektnummer i feltet Konto
 5. Kontroller at Avdeling/Kostsenter er riktig dersom det er i bruk
 6. Dersom man konterer mot prosjekt MÅ man angi Kategori, normalt 4010 for varekjøp
 7. Mva-gruppe skal normalt komme opp av seg selv og må alltid angis
 8. Ved kontering mot prosjekt kan man legge inn Utsalgspris som vil være forslag til pris ved viderefakturering


Når konteringen er ferdig klikker du "Godkjenn" og neste faktura kommer opp til behandling.
Andre valg å klikke på der:
 • På vent - brukes dersom man ikke kan godkjenne faktura men må gjøre videre undersøkelser (legg inn kommentar). Faktura blir liggende på vent og dukker opp igjen for godkjenning etter 6 dager
 • Ikke godkjent - brukes om man ikke kan godkjenne faktura og ønsker å sende tilbake til regnskapsfører, husk å legg inn kommentar
 • Endre attestant - brukes for å sende til en annen godkjenner
 • Avvis - avvise faktura og arkivere i Eye-share (kun tilgjengelig for regnskapsbrukere)Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.