Godkjenning av eFaktura mot prosjekt

Forklarer hvordan man posterer inn eFaktura mot prosjekt.


  1. Gå inn på eFaktura (enten via Mine eFaktura eller Åpne eFaktura på Startsiden)
  2. Marker en eller flere faktura som skal posteres mot prosjekt og klikk på knappen "Bestilling til prosjekt"
  3. Kontroller eventuelle avvik (ved avvik vises et rødt kryss på efakturahodet)
  4. Godkjenne avvik ved å klikke på Oppdater - Oppdater bestilling fra fakturaHusk at eFaktura også må posteres slik at det blir oppdatert i systemet, her finner du beskrivelsen på dette.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.