Underprosjekter

Underprosjekter fungerer som et vanlig prosjekt, men gir også muligheten for å strukturere feks tillegg på fastpriser slik at man får delt opp og sett nøkkeltall så detaljert som man ønsker.

  1. Stå på prosjektet som det skal opprettes underprosjekt på
  2. Klikk på knappen "Gå til underprosjekter"


  3. Et nytt skjermbilde åpnes og du oppretter da prosjekt som på vanlig måte.For å vise både hovedprosjekter og underprosjekter velger du "Alle nivåer" under Oversikt, om ikke må du gjøre som i punkt 1 og 2 for å se underprosjekter tilknyttet det enkelte prosjektet.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.