Fakturering av regningsjobb


 1. Stå på riktig prosjekt og klikk på knappen Faktura - Fakturaforslag
 2. Klikk på Opprett faktura (Opprett akonto brukes for å hente linjer fra Akonto fakturaplan)
 3. Faktureringsmetode skal stå til Begge (skal stå til Kreditnotaer ved kreditering)
 4. Normalt skal alle kryss her være på slik at alle transaksjonstyper kommer med
 5. Normalt skal Fra dato og Til dato være tomme, men her kan man sette datointervall for å kun ta med transaksjoner innenfor en gitt periode
 6. Fakturadato settes automatisk til dagens dato men kan overstyres
 7. Klikk ok (alle kryss og innstillinger her husker systemet til neste gang du går inn i skjermbildet)


Du kommer da inn i skjermbildet som viser selve fakturaforslaget:
 1. Du kan bla i arkfanene på toppen for å se på detaljer på transaksjoner
 2. Du kan endre priser eller sette rabatt i gule felt
 3. Dersom man gjør endring på linjer er det veldig viktig å klikke på "Justering" for at endringene skal bli oppdatert
 4. På arkfanen Tillegg kan man legge inn linjer direkte i fakturaforslaget, trykk på det hvite arket eller ctrl+n for å legge inn linjer og klikk "Oppdater fakturaforslag" for å legge linjen(e) til fakturaforslaget
 5. Klikk på knappen Proforma for å få en forhåndsvisning av faktura
 6. Når du er inn på arkfanen Vare kan du klikke på knappen Varerabatt for å sette en rabatt på alle linjer i en og samme operasjon
 7. Knappen Overstyr salgspris brukes til å sette lik salgspris dersom man har flere linjer med samme varenummer men til forskjellig pris, feks om man har påslag på kostpris og tatt ut samme vare over flere måneder. Her kan man velge mellom høyest/lavest/snitt
 8. Knappen Tillegg/Fradrag gir deg mulighet for å legge til eller trekke fra en sum eller prosentsats av hele fakturabeløpet
 9. Klikk på knappen Poster faktura for å oppdatere faktura
 10. Dersom du ikke skal jobbe videre med fakturaen er det viktig å klikke Avbryt slik at den ikke bare blir liggende


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.