Gruppering av programmer

Standard innstilling er slik at programmer er gruppert på oppgavelinjen noe som kan føre til at det blir litt uoversiktlig når man har flere bilder oppe:Dette kan enkelt løses ved å høyreklikke på oppgavelinjen og velge "Properties"
Endre Taskbar buttons til "Never combine" og klikk OkDa skal visningen være som man er vant til fra tidligere


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.