Hvordan endre passord på brukere med kun e-post

  1. Gå til Portal.office.com i en nettleser
  2. Legg unn brukernavn, da blir man vider sendt til en TeleComputing sin godkjennings side
  3. Klikk på linken som vist nedenfor for å endre passord


Man kan også gå inn på denne linken og endre sine passord: https://n13adfs.telecomputing.no/adfs/portal/updatepassword/

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.