DDS Ugyldig Lisens

  • Hver bruker må registrere lisensnøkkelen ved første gangs bruk.

  • Klikk innstilling, deretter «sentinel superpro»

  • Klikk «manual network» og fyll inn verdien 10.66.208.76

  • Klikk OK, og til slutt «prøv igjen» i det første vinduet.


  •  Da skal lisensen være registrert på den aktuelle brukeren. 

Lukk gjerne DDS-CAD og åpne den på nytt, for å se at det ikke kommer noen feilmeldinger nå.

Disse endringene gjøres én gang pr bruker av DDS.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.