Verifisere mobilnummer

Man har muligheten for å automatisk få nytt passord eller bli kastet ut av Citrix dersom en sesjon har hengt seg opp ved å ringe direkte til TeleComputing support.

Dette forutsetter at man har verifisert sitt mobilnummer.


  1. Gå inn på Startmenyen
  2. Klikk på "Min side"


  3. Sjekk at opplysninger er korrekte, spesielt viktig at mobilnummer er riktig

  4. Kryss av for å bekrefte at opplysningene er riktig

  5. Klikk på Lagre


  6. Klikk på "Send verification code" og legg inn koden som du da har mottatt på din telefon


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.