Legge inn epost (O365) på Android enheter

Slette konto

Dersom det ligger en konto knyttet til enheten så slett den først, om ikke så går du litt lenger ned i denne beskrivelsen:

  1. Gå inn på Innstillinger (tannhjulet)
  2. Finn valget som heter "Kontoer"


  3. Klikk på "Microsoft Exchange ActiveSync" (kan godt hete noe litt annet alt ettersom hvilken telefon det er)

  4. Klikk på Mer opp i høyre hjørne, velg "Fjern konto" og bekreft slettingLegge til ny konto

For å legge inn ny konto står du bare fortsatt inne på "Kontoer ref punkt 2 over:
  1. Klikk på "Legg til konto"

  2. Klikk på "E-post"


  3. Legg inn din epostadresse samt passord (samme som du logger på Citrix) og klikk Logg på


  4. Velg kontotype "Microsoft Exchange activesync"
  5. Alle innstillinger skal da bli funnet automatisk og du får noen sikkerhetsspørsmål som du svarer Ok/Aktiver/Neste på

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.