Legge inn ny medarbeider

Før ansatt legges inn i Lønn må den opprettes under Grunnleggende -> Ansattdetaljer og ansatte MÅ ha adresse og fødselsdato registrert her først.

Deretter kan man legge inn i Lønn:


 1. Lønn medarbeider (Fellesskjermbilder) og opprett ny (ctrl+n). Merk at ansettelsesdato skal være fra første ansettelse og at kryss for Kopier data fra...ikke skal være aktivt


 2. Gå til arkfane Generelt og legg inn Personnummer og metode for å sende lønnsslipp. Epost anbefales, og det er krav til passord, f.eks 5 siste siffer i personnummer


 3. Kontroller at opplysningene på resterende arkfaner er korrekte

 4. Klikk på knappen Registreringer - Gjentakelsesjournal og legg inn faste transaksjoner på den ansatte, lukk bildet når du har lagt inn alt

 5. Klikk på knappen Personlige opplysninger - Bankkonti og legg inn bankkontonummer for Overføringskode Nettolønn

 6. Dersom den ansatte skal ha timelønn legges dette inn under knappen Medarbeidersatser, husk at man også kan legge satsen på selve lønnsarten dersom alle ansatte har samme sats

 7. Klikk på knappen A-meldingen - Arbeidsforhold for å opprette arbeidsforhold


 8. Her oppretter du ny post og legger inn data på den ansatte og klikker deretter på knappen Oppsett, her vil du få spørsmål om det skal opprettes nytt arbeidsforhold, og det skal det

 9. I neste skjermbilde legger du inn


  • Antall timer per uke (normalt 37,5)
  • Avlønningstype
  • Arbeidstidsordning
  • Stillingskode
  • Stillingsprosent
  • Siste lønnsendringsdato
Da skal alle opplysninger på den ansatte være registrert.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.