1. Importer Nytt firma.dat fra W:\ElkonorAS\Data\IT\Elkonorløsningen\Lessor  under Administrasjon - Dataeksport/import - Import 

2. Oppsett - Journaloppsett og opprette journaler ( kommer automatisk bare sjekke)  

3. Oppsett - Firmaparametere, sammenlign med annet firma og endre Kommunenr og Auto bedriftsnummer 

        Skatt : Tillat skyldig nettolønn ( huk av )  

        Kommunenummer ( fanekortet arbeidsgiveravgift) 

       Autobedriftsnummer ( fanekort offentlige opplysninger)  

  

4. Oppsett - Parametere, sammenlign med annet firma 

 • legg inn orgnr (to ganger) 

 • legg inn riktig journaltype for postering av regnskapsbilaget ( kontroller at journaltypen står til daglig ikke foreldet eller ankomst) 

 • mappe til midlertidige filer settes opp mot kunden sin U ( bruker som skal sende lønnslipper) gjelder de med mellomrom i firmanavn eller så kan man bruke R:  

 • filsti for krypteringsprogram skal være \\N13OS2CFI007.N13.TCONET.NET\104765Apps$\Apps\elkonor-program\lessorlønn\encrypt.exe 

 • mailserver relay.telecomputing.no 

 • port 25 

 • Farger

 • Opprett nummerserier (sammenlign med annet firma) 

 • Legg inn lisensnøkkel 092X8FdFzhJYudd og lukk Lønnparametere og åpne igjen for å sjekke at det er ok 

 • Lønnsartoppsett - Betalingsmåte og legg inn TP , TelePay NettoLønn (Norge) 

 • Betalingsmåter (1 - 112) Hjelp Fil Rediger Verktøy Kommando Betalingsmåte Klassebeskrivelse

5. Altinn - Altinnparametre og legg inn Nummerserie for Altinn batch Id 


 • grunnleggende -nummerserier - kjør veiviser 
 • Fjern fortløpende på nummerserien 

Microsoft Dynamics AX Grunnleggende Område - Elkonor AS [N130S2SUT279: Økt-lD - 58] - [1 - 212] Grunnleggende Dynamics AX SpeedyCraft It fra SpeedyCraft detaljer ner - Prosjekt meliste ner - Prosjekt lag Fil Rediger Verktøy Kommando Nummerserier (1 Hjelp - 212) - Nummerseriekode: Acco_86, Acco_86 Oversikt Generelt Opprydding Ytelse Nummerseriekode Navn Minste 6DDDO Største 799g 99999999g Neste 6DDDO 52702 144 Format 140 141 020 021 085 127 128 bruk Acco 86 Arbe 140 Arbe 141 Bank I Bank 2 Bank 20 Bank 21 Bank 33 Basi I 83 85 CRM 127 CRM 128 Acco 86 Arbe 140 Arbe 141 Betalinger bank Bank 2 Sank 20 Bank 21 Manuelle betalinger (finans) Basi I Activit,' number 85 CRM 127 CRM 128 Referanser L iste Opprydding Logg Veiviser Veiviser for opprettelse av nummerserier NOK 212

6. Legg inn bruker i gruppen Lessor i Opus .  Husk også brukergruppe og tilganger i AX. 

 

7. Lønn -Oppsett -Lønnsartoppsett-Overføringskode  - Fjerne kontonummer om det ligger noe der .