Validering av kunder ved opprettelse eller endring av fakturerings metode

Det er kommet en ny funksjon som validerer kunder basert på fakturerings metoden som er satt opp. 

Validerings reglene er som følge:


Epost(PDF) - sjekker om epost er satt på kunde

EHF - sjekker at organisasjons nummer og kontakt person er opprettet på kunde

Ekstern Print - Sjekker at kontakt er opprettet på kunde. 
Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.