Registrering av prosjektlinjer

Det er nå kommet en ny metode for registrering av varer, timer, utgifter og inntekt (for de som benytter det)

Ny knapp ved navn Registrering (ny) ligger på prosjektet. Ved å klikke på denne får man frem registreringsbildet. Klikk på Ny-ikonet eller CTRL+N for å legge til linjer.

Under Transaksjonstype velger man hva man skal registrere (time, vare, utgift eller inntekt)

Fyll så inn de nødvendige feltene og trykk Poster. Da legges linjene inn på prosjektet samlet. under de respektive transaksjonstypene. 


NB1: På transaksjonstypen Vare må det legges inn Lager, og det får man først gjort etter at linjen er lagret. Feltet Lager er synlig kun når man står på en varelinje.Ser man ikke feltet Lager, kan man klikke på knappen Dimensjonsvisning. I neste skjermbilde markerer man Lager og Lagre oppsett, og klikker OK.


 

NB2: På Utgift er det behov for at det er en salgspris og kostpris, ellers vil man få en advarsel på dette, og linjene vil ikke posteres


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.