Hvordan legge til felt - Kostsenter i Enkel resultatrapport

For å få fram feltet kostsenter i Enkel resultatrapport, gjør du følgende:

1. Start Excel rapporter – Prosjekt (Prosjekt-Rapporter)

2. Start Rapportpakke

3. Velg Enkel resultatrapport

4. Velg de datoene du skal ha ut rapporten for og trykk Oppdater mot AX


5. Høyreklikk i feltet Kontonavn og velg Vis feltliste6. Sett deretter en hake i Kostsenter og feltet vil vises i rapporten. Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.