Pålogging:

timecatcher.elkonor.no/


 

 Hovedmeny:

- Registrere dag

- Registrere uke

- Stemple inn/ut

- TimelisteRegistrere dag:


- Default på dagens dato

- Valg på Prosjekt og Timetype (Artikkel)

- Får opp ansatte som er knyttet til pålogget ansatt, dersom det er en person som skal føre timer for flere ansatte

- Angi timer.

- Trykk ned og hold -> Mulighet for å skrive inn kommentar

o Kommentar på timene:

 

Trykk Lagre

Allerede registrerte timer aktuell dag, vises ved å trykke på «klokke»:

 

Registrere uke:


 

- Default på gjeldende uke

- Valg på Prosjekt og Timetype (Artikkel)

- Får opp ansatte som er knyttet til pålogget ansatt, dersom det er en person som skal føre timer for flere ansatte

- Angi timer.

- Trykk ned og hold -> Mulighet for å skrive inn kommentar slik som i Register dag

- Trykk Lagre

- Allerede registrerte timer aktuell dag, vises ved å trykke på «klokke»:


 

Faner for valg på dager på aktuell uke

 

Stemple inn/ut:


 

Starttidspunkt: Default gjeldende tidspunkt

- Valg på prosjekt og timetype (artikkel)

- Trykk på «Stemple inn»

Får opp valgt prosjekt/Timetype en er innstemplet på og kl slett for hvor langt en har vært innstemplet 

For å avslutte stempling trykker en «Stemple ut».

 

 

Timeliste: (fungerer kun når en er online)


- Kan se timer pr ansatt eller pr prosjekt

- Sortering på ansatte, prosjekter og valg på uke

- Får opp ansatte som er knyttet til aktuelle prosjekter

- Merk linje og trykk Godkjenn. Timer blir klargjort for overføring til Axapta og låst for videre redigering

- For å se detaljer på en ansatt/prosjekt, trykkes på aktuell linje:


Oversikt over timene pr prosjekt. Her kan timer redigeres før en godkjenner timene.

- Trykk på Avbryt for å komme tilbake til oversikten