Søkebegrep i AX

Søkemulighetene i AX er mange, her er noen av de mest vanlige begrepene som kan brukes i alle skjermbilder:Her søkes det på:

  1. prosjekter som har 5 tegn
  2. inneholder teksten "test"
  3. har status pågår
  4. som IKKE har "JA" som ansvarlig montør
  5. som er utført i 2016


Man kan også søke i felt som ikke vises på arkfane Oversikt, dette gjør man ved å stå i det feltet man ønsker å søke og trykke ctrl+f.

Som her søkes det i "Gatenavn" på prosjekter.Søk på intervall gjøres ved å sette to punktum mellom start og slutt. Eksempler:
a) 01.01.2019..28.02.2019 = fra og med 01.01.2019 til og med 28.02.2019
b) 1000..2999 = fra og med 1000 til og med 2999

Søk på flere verdier i samme begrep ved å sette komma mellom verdiene. Eksempel:
a) 01.01.2019,15.02.2019 = viser det som finnes med disse to datoene

Datofelt kan utfylles på forskjellige måter i journalene. Eksempler:
a) d = dagens dato
b) 15 = 15. i inneværende måned
c) 1502 = 15.februar i inneværende år
d) 150319
e) 15.03.2019
f) Velge dato fra liste i feltet.

Søk på beløp med desimaler ved å sette punktum mellom kroner og øre. Eksempel:
a) 1000.50 = viser debet-beløp på 1 000,50
b) -1000.50 = viser kredit-beløp på 1 000,50Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.