Søkebegrep i AX

Søkemulighetene i AX er mange, her er noen av de mest vanlige begrepene som kan brukes i alle skjermbilder:Her søkes det på:

  1. prosjekter som har 5 tegn
  2. inneholder teksten "test"
  3. har status pågår
  4. som IKKE har "JA" som ansvarlig montør
  5. som er utført i 2016


Man kan også søke i felt som ikke vises på arkfane Oversikt, dette gjør man ved å stå i det feltet man ønsker å søke og trykke ctrl+f.

Som her søkes det i "Gatenavn" på prosjekter.
Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.