Selge gavekort

Forutsetning at gavekort er satt opp i butikk løsningen-


  1. Klikk på Funksjoner
  2. Klikk på Gavek. salg  3. Legg inn verdi på gavekortet


  4. Trykk Enter

  5. Velg betalings måte kontakt eller kort

  6. (viser kort) Velg Bank kort (bank Accept) KReditt kort Mastercard Visa etc)  7. Huk av for betaling godkjent klikk ok for å skrive ut kvittering og gave kort.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.