Forutsetter at gave kort er satt opp som egen vare. For hjelp til dette kontakt support

Vær pålogget kasse


  1. Klikk på retur knappen


  2. Velg Faktura nr og dato fra kassakvitteringen( om det er slått inn på spesifikk kunde velg kunden under kundekonto)


  3. Linken med beløp kommer opp med negativt antall

  4. Klikk på knappen funksjoner

  5. Klikk på knappen Gavek. salg
  6. Klikk på enter og se at verdien som aer satt på gavekortet legges under gavekort salg og Ta rest er 0  7. Klikk på kontant og velg ja på meldingen som kommer


  8. Klikk OK på å skrive ut kassakvittering og gavekort kvittering (PS skriver må settes opp, kontakt support)
    Kassa kvitteirngen er en kvittering på returen og gavekortet er for bruk ved handling. Se denne artikkelen på hvordan benytte gavekort ved kjløp av varer