Video: Justering av transaksjoner

https://www.youtube.com/watch?v=3pKs2qG2SGUBeskriver hvordan man kan endre på transaksjoner som allerede er postert inn på prosjekt, mest vanlig er endring av linjeegenskap og flytting av transaksjoner til annet prosjekt.


Artikkel finnes her : Justering av transaksjoner

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.