MVA betaling spesifikasjon

  1. Gå til Økonomi – Periodisk – Mva-betaling – Mva-betaling 
  2. Legg inn Utligningsperiode 2mnd og velg fra dato lik første dag i perioden.  MVA betalingsversjon settes til Orginal. Oversikt over mva-perioder ser du nederst


  3. Transaksjonsdato er datoen for bokføring i regnskapet, normalt siste dag i terminen, . 
  4. Trykk Ok og oppgaven skrives ut. 
  5. Kontroller at tallene er korrekte, og at mva-retninger stemmer.


  6. Når endelig oppgave skal kjøres, gjenta punkt 2 og kryss av for Oppdater
  7. Eventuelle føringer som kommer etter at Original oppgave er kjørt, må kjøres som versjon Seneste rettelser
  8. For mer detaljert mva rapport sjekk ut MVA-rapport i Rapportpakken les mer her.
  9. Denne rapport benyttes også for å finne eventuelle bilag der det er feil med f.eks retningen på mva rapporten,
  10. Om man har fått feil med MVA-retning, må bilagene finnes og korrigeres til korrekt retning. Eksempel på feil er bilag som er ført med MVA kode 3 (utgående mva) og inngående mva-retning.


 MVA Perioder

MVA PeriodeFra datoTil Dato
11 Januar28 Februar (29 ved skuddår)
21 Mars30 April
31 Mai30 Juni
41 Juli30 August
51 September30 Oktober
61 November31 Desember 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.