MVA betaling spesifikasjon

  1. Gå til Økonomi – Periodisk – Mva-betaling – Mva-betaling 
  2. Legg inn Utlignings periode 2mnd og velg fra dato lik første dag i perioden.  MVA betalings versjon er settes til Orginal Oversikt over mva perioder ser du nederst


  3. Transaksjons dato er datoen for bokføring i regnskapet, normalt siste dag i terminen, . 
  4. Trykk Ok og oppgaven skrives ut. 
  5. Kontroller at tallene er korrekte, og at mva retninger stemmer. 


  6. Når endelig oppgave skal kjøres  gjenta punkt 2 og så krysser du av for Oppdater
  7. Eventuelle føringer som kommer etter at Original oppgave er kjørt, må kjøres som versjon Seneste rettelser
  8. For mer detaljert mva rapport sjekk ut MVA rapport i Rapportpakken les mer her.
  9. Denne rapport benyttes også for å finne eventuelle bilag der det er feil med f.eks retningen på mva rapporten,
  10. Om man har fått feil med MVA retning må bilagene finnes, og korrigeres  til korrekt retning. Eksempel på feil er bilag som er ført med MVA kode 3 (utgåendende mva) og inngående mva retning.


MVA Perioder

MVA Periode Fra dato Til Dato
1 1 Januar 28 Februar (29 ved skuddår)
2 1 Mars 30 April
3 1 Mai 30 Juni
4 1 Juli 30 August
5 1 September 30 Oktober
6 1 November 31 Desember 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.