Opprett budsjett modell

  1. Gå inn på Økonomi-->Oppsett-->Budsjett-Budsjettmodell
  2. Klikk på ny 
  3. Fyll inn budsjett modell id og navn


  4. Lagre og lukk


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.