Grunnlag 

Bruk malen som ligger vedlagt for å lage grunnlaget for budsjettet


Trykk 'Aktiver redigering' for å kunne gjøre endringer i arket.Her legges all informasjon inn i tilhørende celler.
Husk at inntekter (kreditposter) skal være med - foran.


Det er viktig

- at man ikke benytter noen form for tusenskilletegn (punktum eller mellomrom).

- at man fyller inn en ' foran der innholdet starter med 0. F.eks. Avdeling 01 må fylles ut slik '01 (merket 1 i bildet under) for at nullen skal vises i Excel-arket (merket 2 i bildet under) og bli med inn i AX.

- at man ikke fjerner noen kolonner. Dersom man for eksempel ikke skal ha noe i Avdeling, lar man bare kolonnen stå tom, den må ikke slettes, da blir alt forskjøvet ved innlesning.

Når man er ferdig med å legge inn tallene i malen lagres denne som CSV (semikolondelt).


Import prosess

  1. Gå inn i AX under Økonomi – Oppsett – Budsjett – Budsjettmodell (Hvordan opprette budsjett modell)
  2. Legg inn ny linje (ctrl+n) og legg inn informasjon om hvilket år og hva busjettet skal hete  


  3. Gå på Økonomi – Periodisk – Import finansbudsjett fra mal  


  4. Finn frem malen du lagret tidligere, velg hvilken modell og skriv hvilket regnskapsår det gjelder for og trykk Ok


  5. Når importen er ferdig kan du sjekke at alt ble riktig ved å gå på Økonomi – Finansbudsjett (Fellesskjermbilder) og se at alle linjer er kommet inn og at beløp er riktig