Melding om ""Du er ikke autorisert for tilgang til denne ressursen ved oppstart" av AX

Hvis man får melding om Ikke autorisert ved oppstart av AX så skyldes dette at det er lagt inn en ny versjon av AX og at snarveiene er blitt korrupte. gjør da følgende.

Feilmelding: 


Løsning

  • Velg startmeny
  • Alle programmer


  • Gå øverste i listen og velg AX2009 Drift

  • Om du har snarveier på skrivebordet Slett denne
  • Om du har den på startmenyen høyre klikk og velg fjern fra liste. 


  • Velg så startmeney --> Alle programmer--> AX Drift 
  • For å lage ny snarvei høyreklikk og velg Fest til startmenyen

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.