Legge til kategori for bruk i SpeedyCraft

Det er en forutsetning at kategorien allerede er satt opp. 


Legge til kategori mot ansatte

 1. Gå til Prosjekt-->oppsett-->Validering-->Kategori/Ansatt
 2. Klikk på fanen kategorier
 3. Flytt ønsket kategori over til valgte kategorier ved å klikke på pilen mot venstre som vist her. Sette opp registrerings kategorien 1. Gå til Prosjekt-->Oppsett-->Kategorier-->Registreringskategori


 2. Klikk på Ny (CTRL+N) og velg type kategori som skal registreres


 3. Legg inn reg kategori nummer, det samme som den kategorien man skal opprette

 4. Legg inn Alle under Ansatt/kategori

 5. Legg inn kategorinummer

 6. Huk av for Vis post.

 7. Alternativt huk av for krav til kommentar om det skal være krav til at det skal legges en kommentar ved bruk av kategorien

 8. Alternativ huk av for "inkluderes i timesummering på PDA" om den skal være med på times oversikten på PDA(normalt om det er er type tid)

 9. Legg til PDA tekst(dette er teksten som vises på SpeedyCraft mobile

 10. Send kategorien til SpeedyCraft for at den skal være synlig for brukeren.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.