Resultatrapport (Rapportpakke)

  1. Økonomi -> Rapporter -> NaviCom bransjeløsning -> Excel rapporter- Finans
    På skjermbildet som dukker opp, skal Rapportpakke være markert. Trykk Start-knappen.
  2. Trykk på Enkel resultatrapport


  3. Skriv inn Fra dato og Til dato og trykk deretter på Oppdater mot AX.
  4. Da kommer det fram en rapport som viser summen av transaksjoner gruppert på Salg/omsetning, Vareforbruk, Personal, Andre Kostnader og Finans.


  5. Ved å klikke på plusstegnet foran f.eks Salg, vil man se summen av transaksjoner pr. konto innenfor Salg.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.