Resultat- og balanserapport- Finansrapport (AX)

  1. Klikk områdesidenode: Økonomi -> Rapporter -> Transaksjoner -> Periodisk -> Finansrapport.
  2. Velg hvilken rapport som skal tas ut .f.eks resutatrapport 


  3. Klikk Velg-knappen for å velg fra/til hovedbokskonto.


  4. Klikk OK-knappen. og så OK igjen da får du opp rapporten, som ser slik ut.Ønsker andre kolonner eller oppsett ta kontakt med support

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.