Føring av direkte mva

Her er fremgangs måten for å føre direkte MVA i Eye-share og over til AX


Eye-share

  1. Velg konto for mva føringen
  2. Før mva beløpet i bruttobeløp feltet, velg mva gruppe 00 eller 04


  3. Godkjenn , bokfør over til AX

AX
  1. Hent opp journalen med Eye-Share bilaget  Modul_ Eye-share-->Journaler-->Fakturajournal
  2. Velg journal og klikk på linjer
  3. Gå inn på linjen og velg generelt fanen, under MVA kode legger du til kode 19 da legges hele beløpet som mva


  4. For å se mva beløpet klikk på knappen merverdiavgiftDid you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.