Beskriver hvordan man beregner og sender rentenota. Forutsetter at oppsett er på plass så som rentesats, gebyr på rentenota, minimumsbeløp, kontering osv.  1. Kunde – Periodisk – Rente og purring – Renteberegning 
  2. Angi valg for som danner grunnlag for renteberegningen, normalt slik og trykk Ok        


  3. Gå til Kunde – Periodisk – Rente og purring – Rentenota 
  4. I denne listen ligger alle rentenota og du kan skrive ut eller eventuelt avbryte (dersom du kjører trinn 2 på nytt vil opprettete rentenota bli avbrutt automatisk)


  5. Etter du har skrevet ut må du vurdere om du skal krysse av for Skrevet ut slik at du får sett de du har skrevet ut og eventuelt postere dem. Husk at ved postering så blir det ført inn i regnskapet.